Institutet för stressmedicin - ISM

Institute of Stress Medicine - Information in English

ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet. Vi har våra lokaler intill Göteborgs Botaniska trädgård, en oas för återhämtning och inspiration.

Vi bedriver forskning, behandling och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta This is a mailto link
ISMs Nyhetsbrev Nummer 1 2014

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

Nya patienter

På grund av en kraftig tillströmning av remisser är våra möjligheter att ta emot nya remisser för närvarande begränsade, vilket vi beklagar.
ISMs patient- och forskningsmottagning

Säkerhetsklimat inom vård och omsorg

- Vilken betydelse har det för patienter och personal?
Marianne Törner medverkar vid nätverksträff 11 juni

Arbetsmiljöns betydelse för symptom på depression och utmattningssyndrom

ISM har medverkat i ny kunskapssammanställning från SBU, som även presenterats på ett AFA-seminarium.
Ta del av seminariet via webb eller ladda ned rapporten

Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap

Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården
Läs sammanfattning eller svensk artikel som sammanfattar forskning inom området.

FHV NySam har startat upp

Projektet handlar om nya samarbetsformer för företagshälsovård.
Nu har reflektionsgrupperna startat och 40 personer har intervjuats om samverkan

Stödresurser för hållbart ledarskap

En artikel som bygger vidare på aktuell forskning om vad som stressar chefer och vilket stöd man önskar för ett hållbart ledarskap.
Sammanfattning och artikel att hämta som pdf finns här

Publicerat

Kunskap och metoder om hälsofrämjande arbetsplatser

Uppdaterad komplettering till ISM-rapport 9 2014-03-07

Hållbarhet

tema för Arbetslust Nr 1:2014

Att möta media och undvika personfokuserade drev

Ta del av seminariet via webben eller läs rapport och sammanfattning här

Utvärdering av Gröna Rehab del 2

ISM-häfte 6

Ny film om Rehsam-studien

Hur kan man hjälpa människor med långvarig psykisk ohälsa till en bättre arbetsförmåga?
Läs mer om studien och se filmen

Allmänläkarpraktikan - smärta, sömn och stress

ISM har bidragit med stressavsnittet.

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmEuiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m